Kokeiluhaaste

Kalasatama Wellbeing -haaste tarjoaa mahdollisuuden yhteiskehittää ratkaisuja aidossa kaupunkiympäristössä yhdessä käyttäjien ja yrityskumppaneiden kanssa. Tavoitteena on löytää uudenlaisia ratkaisuja tukemaan urbaania hyvinvointia kahdesta eri näkökulmasta:

 • Miten kaupunkilaiset voisivat paremmin huolehtia hyvinvoinnistaan ja terveydestään arjessa? Miten digitaalisilla ratkaisuilla ja niihin liittyvillä palveluilla voidaan parantaa kaupunkilaisten edellytyksiä elää aktiivista arkea? Ihmissuhteet, henkinen jaksaminen, arjen liikunta, ravinto ja lepo – kaikki nämä yhdessä ja erikseen vaikuttavat hyvinvointiimme.
 • Miten kaupunkiympäristö voi tukea terveyttä ja hyvinvointia? Miten ratkaisut voivat hyödyntää alueen fyysisiä tiloja ja asuinympäristön tarjoamia mahdollisuuksia ja edistää kaupunkilaisten entistä parempaa hyvinvointia. Ratkaisu voi myös hyödyntää innovatiivisesti olemassa olevaa dataa ja uuttaa teknologiaa.

Kokeiluohjelman kumppaneina ovat Kalasataman uusi hyvinvointi- ja terveyskeskus, SRV yhtiöt, Kesko oyj sekä CGI Suomi Oy. Kokeiltavaksi ja kumppaneiden kanssa yhteiskehitettäväksi haetaan ratkaisuja, joita tulevaisuudessa voidaan skaalata Kalasataman alueelta muuallekin Helsinkiin. Kokeilun tulee kytkeytyä hankkeen yhteistyökumppaneiden toimintaan Kalasataman alueella, mutta kokeilu voidaan osin toteuttaa myös muualla kaupungissa. Kokeiluissa käyttäjinä ovat:

 • Kalasataman asukkaat
 • REDI-kauppakeskuksen asiakkaat
 • Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen sekä Keskon työterveyshuollon  asiakkaat
 • Yksityisten hyvinvointipalveluiden tuottajat
 • Terveydenhoidon ammattilaiset, kuten työntekijät Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa ja Keskon työterveyshuollossa

Kokeilussa voidaan kehittää olemassa olevaa ratkaisua uuden käyttäjäryhmän kanssa tai luoda siihen uusia ominaisuuksia.  Innovatiivista voi olla liiketoimintamalli tai uudenlainen keino ottaa yhteistyökumppanit mukaan.  Kokeilua voi suunnitella esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

 • Liittyykö ratkaisuun yhteistyö terveys- ja hyvinvointikeskuksen kanssa?
 • Palveleeko se työterveyshuollon asiakkaita?
 • Käytetäänkö ratkaisua asukaskortteleissa, vai ehkä uudessa Kalasataman keskuksessa?
 • Hyödyntääkö ratkaisu dataa tai paikkatietoa uudella tavoin?

Valintakriteerit

Kokeiluja arvioidaan asteikolla 1–5 alla esitettyjen valintakriteerien pohjalta. Valittujen kokeilujen tulee kiinnittyä Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen, työterveyshuoltoon tai kaupunkitilaan, kuten REDI-kauppakeskukseen tai asukaskortteleihin.

 1. Kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen  
 • Edistää hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tuottavuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta.
 • Vaikuttaa terveyserojen kaventumiseen.
 1. Kokeilun innovatiivisuus
 • Palvelun tai tuotteen uutuusarvo ja innovatiivisuus.
 • Kokeilu tuo uudenlaisia käytäntöjä tai näkökulmia.
 1. Palvelun skaalautuvuus
 • Palvelun ja liiketoimintamallin toimivuus sekä potentiaali muodostua pysyväksi ratkaisuksi.
 • Pystytään toteuttamaan Kalasatamassa ja laajemmin Helsingissä.
 1. Toteuttajat ja resurssit
 • Osallistuvan tiimin osaaminen ja muut resurssit (esim. rahoitus ja yhteistyökumppanit)
 • Mahdollisuudet viedä palvelua eteenpäin kokeilun jälkeen.
 • Mahdollisuus ratkaisuun, joka tuo yhteen erilaisia toimijoita, kuten yrityksiä, kolmannen sektorin toimijoita, Helsingin kaupungin muita toimialoja tai oppilaitoksia.
 1. Ratkaisun käyttäjälähtöisyys ja tekninen toteutus
 • Ratkaisussa hyödynnetään digitaalisuutta, dataa tai uutta teknologiaa.
 • Kehityksessä hyödynnetään käyttäjälähtöisiä, ketterän kehityksen menetelmiä.

Asiantuntijaraati arvioi                                    

Kokeilut arvioi edellä mainittujen valintakriteerien perusteella asiantuntijaraati, johon kuuluvat seuraavat jäsenet:

 • Veera Mustonen, ohjelmapäällikkö, Forum Virium Helsinki Oy
 • Lars Rosengren, ylilääkäri, projektipäällikkö, Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimiala, Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus 
 • Sanna Hartman, yritysasiamies, Helsingin kaupungin Sosiaali- ja Terveystoimiala
 • Pirjo Anttia, työterveyshuollon ylilääkäri, Kesko Oyj
 • Arto Huuskonen, Johtaja, digitalisaatio ja palvelut, SRV Yhtiöt Oyj
 • Sohvi Puro,  johtaja, CGI Suomi Oy
 • Kenneth Salonius, Vertical Accelerator