Yhteistyökumppanit

Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelman toteuttavat  Forum Virium Helsinki Oy ja Laurea-ammattikorkeakoulu, jotka vastaavat kokeiluohjelman koordinoinnista,  yhteistyön fasilitoinnista ja arvioinnista. Ohjelman yhteistyökumppaneita ovat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala, Kesko Oyj, CGI Suomi Oy, SRV Yhtiöt Oyj. Kukin kumppaneista tuo oman osaamisensa  ja verkostonsa hankkeeseen ja tukee kokeiluja.

Forum Virium Helsinki

Forum Virium Helsinki Oy on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva osakeyhtiö, joka kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa. Tavoitteena on kehittää parempia kaupunkipalveluja, synnyttää uutta liiketoimintaa ja avata uusia yhteyksiä kansainvälisille markkinoille. Toiminnan ytimessä ovat ketterät ja käyttäjälähtöiset kokeilut, joita on toteutettu erityisesti Helsingin Kalasatamassa.

Fiksu Kalasatama -hankkeessa kokeillaan uudenlaista, älykästä kaupunkikehitystä. Tavoitteena on luoda niin resurssiviisas kaupunginosa, että asukkaille säästyy tunti lisää omaa aikaa päivässä. Samalla syntyy uusia kaupunkipalveluita, innovaatioita ja liiketoimintaa. Fiksu Kalasatama -hanke on myös kehittänyt Nopeiden kokeilujen ohjelman jonka mallia myös hyödynnetään Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelmassa.

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu on monialainen ammattikorkeakoulu, joka toimii kuudella paikkakunnalla Uudellamaalla. Laurean toiminta perustuu Learning by Developing -toimintamalliin, joka tuo yhteen ammattikorkeakoulun opiskelijat, opetuksen, tutkimus- ja kehitystoiminnan osaajat yhteistyöhankkeissa. Opiskelijoita Laurea-ammattikorkeakoulussa on noin 7800 ja henkilökuntaa noin 500 jakaantuneena seitsemään yksikköön.

CGI

CGI Suomi Oy tarjoaa asiakkailleen informaatioteknologiaa, jota voidaan hyödyntää erityisesti liiketoimintaprosessien hallinnassa ja johtamisessa. CGI:n palveluksessa on 70 000 asiantuntijaa ja se on kehittänyt kaupunkien, kuntien ja julkisen infrastruktuurin tarpeisiin teknologiaa ja palveluja usean vuosikymmenen ajan maailmanlaajuisesti.

Suomessa CGI:n tuottamia Future Cities -palveluja ovat esimerkiksi Reittiopas, erilaiset mobiiliratkaisut muun muassa sosiaali- terveyspalvelujen tuotantoon sekä useat kaupunkien asukkaille suunnatut verkkoasiointiratkaisut.

Helsingin kaupungin terveys- ja sosiaalitoimiala

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus avataan helmikuussa 2018. Kalasatamaan siirtyvät Herttoniemen, Kallion ja Vallilan terveysasemien ja hammashoitoloitten palvelut. Lisäksi keskus tarjoaa muun muassa kuntoutusta, psykiatria- ja päihdepalveluja, nuorten ja aikuisten sosiaalipalveluja, vammaisten palveluja sekä maahanmuuttajien palveluja. Tavoitteena on tarjota yhden katon alla kattava kirjo palveluita ja hyödyntää moniammattilaisia tiimejä. Näin voidaan sekä tarjota parempia palveluita asiakkaille että kehittää palveluprosesseista entistä ketterämpiä. 

Uusi terveys- ja hyvinvointikeskus tekee aktiivisesti yhteistyötä yritysten kanssa uusien, hyvinvointia edistävien ratkaisujen kehittämiseksi.  Kokeilut ja yhteiskehittäminen ovat keskeisiä keinoja rakentaa tulevaisuuden hyvinvointi- ja terveyspalveluiden etäratkaisuja, tukea kotona käytettäviä palveluita ja kehittää palveluvalikoimaa paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. 

Kesko

Kesko rakentaa Helsingin Kalasatamaan uuden K-kampuksen, josta tulee noin 1700 keskolaisen työpaikka. Rakennus sijaitsee Kalasataman metroaseman ja rakenteilla olevan REDI-kauppakeskuksen naapurissa. Työnantajana Keskoa kiinnostaa erityisesti hyvinvointia tukevien ratkaisujen luominen työterveysasiakkaille.

SRV

SRV Yhtiöt Oyj on suomalainen kiinteistö- ja rakennusalalla toimiva konserni, joka toimii Suomessa, Venäjälla ja Virossa. SRV pyrkii rohkeasti kehittämään ja uudistamaan rakennusalaa. Erityisen kiinnostuksen kohteena on asumiseen ja hyvinvointiin liittyvät digitaaliset palvelut. 

SRV:n rakennuttama REDI-kauppakeskus avataan syksyllä 2018 Kalasatamaan. REDI tarjoaa 60.000 neliömetriä liiketilaa ja tornitaloasumista. SRV on kiinnostunut kehittämään asumista ja digitaalisista hyvinvointia tukevista asumisen palveluista yhteistyössä Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen kanssa